Μηχανή του χρόνου: 1987 όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν έτοιμος για πόλεμο...