ΓΑΠ: «Δενγνώριζα το 2009 την κατάσταση της οικονομίας!»