220 δήμαρχοι και 7 περιφερειάρχες θα έχουν μειοψηφία στα συμβούλια!