Ο Κωνσταντίνος Φίλης αναλύει τις προκλήσεις της Τουρκίας