Αδύνατη η εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης λέει η Τουρκία