Νέα τουρκική πρόκληση έτοιμος ο πορθητής για γεωτρήσεις