Τσίπρας: Οποιαδήποτε απόφαση δεν θα έχει τη δική μας συναίνεση δεν θα γίνει αποδεκτή από εμάς