Κύπρος: Σε σεντόνι, δεμένη με τσιμεντομπλόκ και η σωρός