Επικοινωνία Τσίπρα & Αναστασιάδη για τις εξελίξεις στην Α. Μεσόγειο