Νέα φωτογραφική τροπολογία για… την παρακώλυση κυκλοφορίας των εφημερίδων