Μαντέλας: «Οι ΗΠΑ θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά στην στην Αγκυρα, όχι η ΕΕ»