Γ. Παπανδρέου: Τον «χτύπησε» μπουρίνι την ώρα που έκανε κανό