Τα στρατηγικά «όπλα» της Κύπρου στην σύνοδο κορυφής