Ιδού τα «στοχευμένα μέτρα» της ΕΕ: Αγοράζουν εννέα σκάφη διάσωσης για την Τουρκία