Αυγέρη: «Εμείς τα έχουμε πει, οι πολίτες δεν έχουν καταλάβει...»