Ζέτα Θεοδωροπούλου: "Στην αρχή ήθελα να προκαλέσω για να μαθευτώ..."