Εμπόδισαν εργαζόμενους μαθητές να δώσουν Πανελλήνιες