Κτηματολόγιο: Για ποιες περιφερειακές ενότητες ανακοινώθηκαν παρατάσεις