Οι «Σάλπιγγες τις αποκάλυψης» ακούστηκαν ξανά σε όλο τον κόσμο!!!