Ομολόγησε ο Γερμανός κατάσκοπος της ΜΙΤ που δρούσε στην Ελλάδα