Τι σημαίνει στοχευμένα μέτρα κατά της Τουρκίας και πως εφαρμόζονται