Πρόσθετα χρήματα στον ΕΟΠΥΥ για τα διαγνωστικά κέντρα