Πώς επηρεάζεται η τιμή της βενζίνης μετά την έκρηξη στο Ομάν