Μαρίνα Πατούλη: "Οι συμμαθητές μου από το σχολείο δε με αναγνωρίζουν τώρα!"