«Δεν θες να με γ@μήσεις.. εεε να με ταίσεις. Τι λέω!!»