Βούλγαροι, Σερβοι και Αμερικανοί στρατιώτες σε κοινή στρατιωτική άσκηση στη Μαύρη θάλασσα