Δαλάι Λάμα για πρόσφυγες: «Κρατήστε την Ευρώπη για τους Ευρωπαίους, αλλιώς θα γίνει μουσουλμανικη»