Γιώργος Γιαννιάς: «Δεν έχω τελειώσει το σχολείο και το λέω για πρώτη φορά»