Γεννηματά: Ο Βενιζέλος εγκατέλειψε και αυτό διευκολύνει τον ΣΥΡΙΖΑ