Μόνο με την συμμετοχή οι εξετάσεις στα διαγνωστικά κέντρα