Διεγράφη ο γιος του αρχιβασανιστή της Μακρονήσου Σκαλούμπακα