Επιστολή Ακαδημαϊκών και Πολιτικών για κατάργηση του Ασύλου