Μπαϊράμογλου (ΣΥΡΙΖΑ) Η λαϊκή κατοικία προστατεύεται