Εμπλοκή στην ημερομηνία διεξαγωγής του debate των πολιτικών αρχηγών