Πέφτουν οι υπογραφές με την Exxon Mobil για τα οικόπεδα στην Κρήτη