Οι στάχτες 152 ανθρώπων θα σκορπιστούν στο σύμπαν!