Το φονικότερο αρμα μάχης στα Βαλκάνια: LEO2A6HEL προσβολή στόχων απο τα 6 χλμ