Τύπος στον Κρίκο Κρίκου περιγράφει φάση της Liverpool ψέλνοντας