Οι τουρκικές προκλήσεις στο επίκεντρο της συνόδου των MED 7 στη Μάλτα