Κύπριος Serial Killer: Συγκλονίζουν οι διάλογοι των δυτών