Κτηματολόγιο: Tα σημεία για την κατοχύρωση των ιδιοκτησιών