Κώδικας Μυστηρίων (2017): Ανθρωπόμορφα δέντρα -Μανδραγόρας-Θάνατος ερευνητή ΑΤΙΑ!