Εκλογές 2019: Υποψήφιοι πλακώθηκαν σε διακαναλική συνέντευξη