Παρίσι: 34η εβδομάδα διαδηλώσεων από τα «κίτρινα γιλέκα»