Π. Καρύδης: «Ευθύνη κρατική και των πολιτών η ασφάλεια των κτιρίων»