Πολίτης τα «έψαλε» στον Ζουράρι... «Είστε προδότης!»