Αρχαιολογικός χώρος κηρύχθηκε ολόκληρη η Μακρόνησος