Τσίπρας: Δήλωση μετά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος