Θ. Φωτίου: «Δεν καταστρέψαμε εμείς τα μεσαία στρώματα...»