Ο υφυπουργ. Β.Πάλμας για τις ακραίες τουρκικές προκλήσεις